• Phạm Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân ĐHSP Hà Nội
  • Điện thoại:
   0355396009
  • Email:
   thaotrangbinh@gmail.com
 • Phan Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983894062
  • Email:
   vuiduong1978@gmail.com
 • Vũ Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386428304
  • Email:
   chienhs1980@gmail.com
 • Đặng Văn Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0919807395
  • Email:
   loihoanhson@gmail.com
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979427168
  • Email:
   tranthihong15041969@gmail.com
 • Nguyễn Văn Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944097288
  • Email:
   thienthach77@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Hà Nội
  • Điện thoại:
   0854570208
  • Email:
   altoanha@gmail.com
 • Phạm Hữu Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0788333661
  • Email:
   phamhuuthongnd@gmail.com
 • Đoàn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976950178
  • Email:
   trangchi12345@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975454572
  • Email:
   tranngoc88sinh@gmail.com
 • Doãn Đức Nguyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986781533
  • Email:
   doanducnguyen85@gmail.com
 • Trần Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978179567
  • Email:
   thuanin77@gmail.com
 • Phạm Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0855091066
  • Email:
   phamthihung851985@gmail.com
 • Tô Quốc Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919209008
  • Email:
   tongockhanh2015@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 37
Hôm qua : 185
Tháng 01 : 926
Năm 2020 : 926